Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

 

 

 

 

biblia-borito3.jpg

 

 

 

biblia-borito4.jpg

 

/ Bibliám borítója -- részlet -- Tesómtól /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz." (Mt. 6; 22-23)

 

 

 

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "Ti vagytok a föld sója,

a világ világossága

és ti vagytok a

hegyen épített város."

( Mt 5,13-14)

 

 

 

 

 

 

 

 

»

 

 

 

Kép

 

 

 

"Szívemet hozzád emelem,

És benned bízom Uram

És meg nem szégyenítetem,

Nem nevet senki rajtam,

Mert szégyent nem vallanak,

Akik hozzád esedeznek,

Azok pironkodjanak,

Akik hitetlenül élnek."

 

                                                                            /25. Zsoltár/

»


 

"Senki sem szolgálhat két úrnak,

mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti,

vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti:

nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

                                         

                                       /Máté 6:24/

 

»

 

 

A SZERETET 

 

"A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik." (1Kor 13:4-8.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »

 

 

 

"A szeretet türelmes, minden más türelmetlen. És amint egyszer megérted, hogy türelmesnek lenni annyi, mint szeretni, és türelmesnek lenni annyi, mint imádságban lenni, akkor mindent megértettél. Meg kell tanulnod várni." (Osho)

"Más hibáinak elviselésében  türelemre törekedjél, mert benned is elég sok van, amit másnak kell eltűrnie." (Kempis Tamás)

"Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok.(Márai S.)

 

" A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetődik." (Henry  David Thoreau)

 

 "Nem az az igazi barát, aki szenvedéseink közepette szánalommal fordul felénk, hanem aki

irigység nélkül tudja szemlélni boldogságunkat." (Gustave Thibon)

 

 "Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével,

aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára." (Gal 6:14)

 

"Ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval

 dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig

kaptad, mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna?"(1 Kor 4:6,7)

 

"Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát."(Gal 6:3)

 

"Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak,

ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban" (Ef 4:32)

 

"Viseljétek el egymást, és bocsássatok egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki

ellen:ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is" (Kol 3:13)

 

»

 

 "Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet."(1 Jn 4:7,8)

 

 »

 

 

 

"Szeretem azokat, akik engem szeretnek,
megtalálnak engem, akik keresnek."(Péld 7:17)

 

 

 »

 

 

 "Az 1Kor 13-ban olvassuk:"A szeretet(...) együtt örül az igazsággal."

"A szeretet a felebarátban azt nézi, ami örökkévaló, arra mutat rá gyöngédséggel, de ha szükséges erőszakkal is. A testi szeretet vak, de az isteni szeretetnek nyitottak a szemei az igazságra. A testi szeretet szeret, hogy viszont szeressék; az igazi szeretet pedig szeret anélkül, hogy ezért viszonzást várna. Nem arra gondol, hogy mi haszna lesz neki, hanem arra, hogy mi származik ebből Ura számára. Mindez azt jelenti: A szeretet igazság!"

A szeretet mindhalálig szeret, még akkor is, ha mesterével együtt keresztre feszítik. A testi szeretet is halálig szeret, de nem a Krisztus haláláig, hanem a lelki halálig. A testi szeretet a hívők közt előforduló, helytelen szeretet. Hány barátság vezetett lelki halálra, s vert olyan sebeket, amelyek az egész életen keresztül nem tudtak begyógyulni! Az égő szeretet gyakran keserű gyűlöletté változik. A testi szeretet mindig gyűlöletben végződik. Ahol megszűnik az isteni szeretet, ott igazságtalanság, zűrzavar és halál veszi kezdetét. Isteni módon szeretni pedig csak a Bárány iskolájában tanulunk meg. Mi következik mindezekből? A szeretet odaadás.

Sokak szívében égető kérdéssé lett: hogyan és mikor szeretek isteni módon? Nagyon találó feleletet olvasunk erre az , 1 Jn 5;2-ben:" Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait." Aki Istent szereti, az szeretetével másokat Istenhez vonz és nem önmagához. Aki Isten parancsolatait megtartja, az szeret, mert engedelmességével testvéreit Isten útjaira vezeti, és ez az igazi szeretet. Minden barátság, amely nem ezen az alapon áll, nem igazi szeretet, inkább ellenségeskedés. a barátság ápolásához onnan felülről való kegyelemre és igazságra van szükségünk. Ezekből az következik: A szeretet engedelmesség!

Szeretet nélkül nem élünk. Szívünk azért van teremtve, hogy szeressünk. A szeretet a lélek világossága és melegének forrása. Aki a szeretet ellen vét, az a saját élete ellen emel kezet. A szeretet a legnagyobb hatalom. Csak ahol a szeretet felébred, ott hal meg a zsarnok "én". A szeretet az egyetlen parancs, amelyet az Úr az övéinek adott. A szeretet az újjászületés jele, hitünk valódiságának bizonyítéka. A szeretet a Lélek gyümölcse. Azért van Isten gyermekei közt olyan szeretethiány, mert nagy hiány van a Szentlélekben. Kezdjünk el szeretni, és élni kezdünk. Pál apostol kiváltképpen való utat mutat a korinthusbelieknek, akik szerettek volna kiválóak lenni:"(A szeretet) mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr." Nemcsak némely dolgot, hanem mindent! Erre mindnyájunknak van alkalmunk. A hit az élet kezdete, a szeretet a célja. Mindkettő Istentől származik és Istenhez vezet. Isten annyi alkalmat adott, hogy szeressünk és ezért boldogok lehessünk! Járjunk a Bárány iskolájába, hogy megtudjuk, mi az igazi szeretet, s tegyük ma őt életünk szövétnekévé, őt, aki mindvégig szeretett. Mit mondhatunk ezek után? A szeretet élet!

Jézust szeretete a keresztre juttatta. Azért csak az tud szeretni, aki szenvedni is tud másokért. Mindaddig, amíg hálát várunk szeretetünkért, nem szeretünk tiszta szívből. Ezért kell azt mondanunk: A szeretet a szenvedésre vezet."

 

          /Forrás: Reformátusok lapja/Szenci László írásából/

 

 

 »

 

 

 "...Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." (1Kor 13;13)

 

 

                                                                        »

 

 

 

 "Senki sem gyönge mindenkor,

és senkinek sincs mindenre ereje.

Isten kegyelmi ajándéka folytán

mindenki tehet olyat, amire más nem képes.

Nincs, akinek nincs semmije,

és nincs olyan, akinek megvan mindene.

Mindenki rá van utalva másokra,

és mindenki megelégíthet másokat."

 

 

                                                      (Manfred Siebald nyomán)

 

 

 

 

 

 »

 

 

 

 

Semmi sem történik az életben véletlenül!

 

Sokszor szeretnénk megszabadulni a keresztjeinktől!

 

De mindenre van egy kérdés "miért?" és "minek?"

 

A jó Isten soha nem ad olyan terheket a vállunkra, amelyeket nem bírunk elviselni.

 

 

 

 

 

 

 

»

 

 

 

 

 

 "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Mt 11;28)

 

 

 

 

 

 »

 

 

 

 "Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr!

Boldog az az ember, aki hozzá menekül." (Zsoltárok 34;9)

 

 

 

 »

 

 

 

 

 

 Az öröm

 

 

 /Reformátusok lapja, Karsay Eszter írásából/

 

 

 

 "....kellemes,izgató és inspiráló érzés, bátorságot és erőt ad a tettekhez. Szeretnénk kapni ezt és tartósítani magunkban. De hogyan? Pál apostol gyakran használja a kifejezést: "az Úrban "."Örüljetek az Úrban, mindenkor!" (Fil;4,4) Az Úrban, valami misztikus kifejezés: belemerülni Isten szentségébe, Jézus Krisztus jelenlétébe. Várni csöndben Isten Szentlelkének érintését. Áhítattal imádkozni a templomban vagy otthon, szemlélődni a természetben, egy kertben a fa alatt, egy parkban vagy folyóparton. Kérni, keresni és zörgetni az örömért, és várni bizalommal, hogy megérkezik. Istennél van az öröm -- aki őt keresi, az örömöt is megtalálja...."

 

"....Egy nagy örömforrás kell -- Isten szeretete --, ennek örömében találhatunk kis örömöket az élet minden területén. Alkalmazzuk tudatosan a könyvelés technikáját, hogy megtaláljuk és átéljük az örömöket! A technika lényege, hogy rendszeres mérleget készítsünk. Kiadás és bevétel a mérleg két serpenyője: tegyük egyikbe a bánatot, keserűséget, bajt, (kiadás), a másikba az örömöket (bevétel). Figyeljük meg, ha őszintén könyvelünk, mindig az örömös serpenyőben lesz több. Gyakran tehetetlennek és védtelennek érezzük magunkat a fogyasztói társadalom  ezernyi hamis örömforrást kínáló csábítása ellen. A szenvedélyek ál-örömforrások. A leszokás leghatékonyabb eszköze - a gyermekeknél is jól bevált - elterelés más örömforrások felé.

Ismertem néhány örökké derűs embert. Az egyik szklerózis multiplexben szenvedett, a másik egész életében bottal vonszolta magát -- de a szemük mindig vidáman csillogott. Sokat szenvedtek, ám a közelükben felüdült az ember -- az egészséges, de rosszkedvű ember --, mert Isten örömét sugározták. Ez a fajta keresztyénség vonzó és gyógyító. Az örömsugárzás prédikál."

 

 

 

»

 

 

 "Lélek szerint járjatok és

a testnek kívánságát véghez ne vigyétek."

   (Gal 5;16)

 

 

 

 

 »

 

 

" Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: Örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!" (Fil 4; 4,5)

 

 

 

»

 

 

 

 "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!"(Ézs 43,1)

 

 

 

 

 »

 

 

 

 

 "Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?" (1Kor 6;19)

 

 

"Mindenütt az "ettől egészséges leszel" szöveggel reklámozzák az eladandó kacatokat, mégsem lesz egészségesebb a társadalom. Nem az a kérdés, hogy tökéletesek vagyunk-e. Nem vagyunk azok nyilvánvalóan. Az a kérdés, hogy jó irányban haladunk-e, Isten eszközének tartjuk-e testünket. Tökéletlen eszköz persze, de mégsem a mienk. Nem nőhet a lelkünk fölé. Nem uralhatja el az egész életünket. Pedig ma erre tör minden. A testünk néha, mint valami túlburjánzó sejt, szeretne mindent uralni. Néha az emberből elő is tör a panasz: nem csinálok mást, csak dolgozom, alszom és eszem. Ez a test kísértése. Ezt a kísértést győzte le Jézus azzal a mondattal, hogy  "nem csak kenyérrel él az ember".Aki csak kenyérrel él, az félember, az egy lakatlan templomban tengeti életét."

 /részlet:Reformátusok lapja: Fekete Ágnes: A test kísértése c. cikkéből/

 

 

 

»

 

 

 "Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek; ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." (Jel 3;20)

 

 

 

»

 

 

 

"Hanem hirdetjük, amint meg van írva:" Amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem sejtett", azt készíti el Isten az Őt szeretőknek." (1Kor 2;9)

 

 

» 

 

 

 

 

 "Megéred, hogy békesség lesz sátradban, otthonodat vizsgálva, nem lesz benne vétek.

Megéred, hogy sok utódod lesz, és sarjadékod annyi, mint földön a fű.

Érett korban térsz a sírba, ahogyan a  kévéket idejében takarítják be.

Ezt kutattuk ki így van ez! Hallgass rá jól jegyezd meg!"

(Jób 5;24-27)

 

 

 »

 

 

 

 "Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző tekintettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved."

(1 Pt 2;19)

 

 

 

 »

 

 

 

 "Amikor Istennel társalgunk, el kell vonulnunk a világ zaja elől. Be kell zárkóznunk, ugyanakkor ki kell tárnunk szívünk ajtaját, mert bár titkon, mégis nyilvánosan Isten előtt és Istennel imádkozunk. Az imádkozásnak mindennaposnak kell lennie. Amiként nem feledkezünk meg a testi szükségleteinkről, ugyanúgy lelki szükségleteinket sem hagyhatjuk figyelmen kívül.
Miért kell imádkoznunk, miért kell Istennel beszélgetnünk, ha ő öröktől fogva ismer minket? A válasz erre egy kálvini idézet:"
Az ember szíve vágya, hogy kiöntse önmagát az előtt, aki őt egyedül ismeri."

                             /Reformátusok lapja: Bertók Dániel írásából/

 

 

 

»

 

 

 

 

"A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését."

/Róm 8;19/

 

 

 

 »

 

 

 

"Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul."(Példabeszédek 29;18)

 

 

 

 

»

 

 

 

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem."(Fil 4;13)

 

 

 

»

 

 

 

 

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."(Fil 4;6-7)

 

 

 

 

»

 

 

"Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis felkel" (Példabeszédek 24;16)l

 

 

 

 »

 


 

"Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a  szomorú arc mellet jobbá lesz a szív."(Préd 7;3)

 

 

 

 »

 

 

 

" ...a belső emberünk... megújul napról napra." (2 Kor 4;16)

 

 

»

 

 

 " Az Úr veled van, erős vitéz!" (Bírák könyve 6;12)

 

 

 »

 

 

 

 "Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket.....hogy egyetlen ember se dicsekedjék....."(1 Kor 1;27-29)

 

 

 

 »

 

 

 

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek."(Ján 16;23)

 

 

 

 

 »

 

 

 A tudás ellentéte nem a hit, hanem a tudatlanság.

 

 

 

 »

 

 

 

 

 "Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál;és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy mikor tojást kér,skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?" (Lukács 11;9-13)

 

 

 

 »

 

 

 

 

Ha Isten veled van, ki lehet ellened?...

 

 

 

 

 »

 

 

 

"...Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj" (Máté 12;34)

 

 

 

»

 

 

 

"Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni." (Ján 15;5)

 

 

 

» 

 

 

 

 

"Nem vagy szabad, míg önmagadért élsz, mert önzésed rabja maradsz."

 

 

 

 »

 

 

 

 

"Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet"

(Példabeszédek 4;3)

 

 

 

 »

 

 

 

 

"Két nő nézett ki a börtön rácsain keresztül,

Az egyik sarat látott, a másik csillagokat."

 

 

 

 

 

 

»

 

 

 

"Isten Lelke nem felforgató, rágalmazó, hanem megmentő."                                   

 

 

 

 

»

 

 

 

 

" A remény bátorságot ad..." (Jób 11;18)

 

 

 

 

 »

 

 

 

 

 "Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2Tim 1;7)

 

 

 

 

 »

 

 

 

 

 

"Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik.

...Ha nincs szeretet, mindegy mink van, az sohasem lesz elég."

/ Dan Millman /

 

 

 

 

» 

 

 

 

 

 

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3;16)

 

 

 

 

 

»